طراحی اختصاصی وب سایت فروشگاهیطراحی اختصاصی وب سایت فروشگاهی
طراحی اختصاصی وب سایت فروشگاهی

طراحی قالب فروشگاه اینترنتی و وب سایت

نیازسنجی و تحقیقات
در مرحله اول با تکمیل فرم تخلیه اطلاعاتی، مصاحبه با کاربران و... سعی می کنیم جنبه های مختلف کسب و کار شما را بشناسیم.
نیازسنجی و تحقیقات
تعیین استراتژی
وب مارکتینگ مثل ماهیگیری است، در این مرحله مشخص می کنیم هدف چیست؟ طعمه چیست؟ و از چه راهی ماهی در قلاب گیر می کند؟
تعیین استراتژی
طراحی اولیه
طراحی اولیه در این مرحله بر اساس نتایج بدست آمده از مراحل قبل به: انتخاب رنگ، جانمایی بخش ها ایجاد استایل گرافیکی می پردازیم تا نهایتا به طرح اولیه دست پیدا کنیم.
طراحی اولیه
طراحی قالب وب سایت و فروشگاه ساز
پیاده سازی
پس از تاییدطرح اولیه توسط کارفرما، طرح برای برنامه نویسی و تبدیل به HTML به بخش برنامه نویسی قالب منتقل می شود. طرح نهایی بر روی وب سایت آماده استفاده می شود.
همین حالا سفارش طراحی قالب فروشگاهی اختصاصی دهید!