رایانش ابری چیست؟

مدل ارائه سرویس به جای نرم افزار (Software as a Service) یکی از شاخه های رایانش ابری است. این روش به خاطر حذف مشکلات زیاد روش قدیمی ارایه نرم افزار هم برای تولید کنندگان و هم برای استفاده کنندگان مزایای زیادی دارد تا جایی که اکثر شرکت های بزرگ نرم افزاری نظیر گوگل ، مایکروسافت و ... در حال تبدیل کلیه نرم افزار های خود به مدل ابری هستند.