پاساژ اینترنتی

 

به واسطه ی معماری ابری سپهر این امکان وجود دارد که شما یک وب سایت مرکزی و چندین وب سایت زیر مجموعه داشته باشید. هر وب سایت مدیریت مستقل خود را داراست ولی مدیر کل می تواند بر وب سایت های زیر مجموعه نظارت داشته باشد.
اگر شما مدیر یک پاساژ واقعی یا مدیر یک صنف خاص یا یک مجموعه فروشگاه زنجیره ای هستید که مایلید به هریک از زیرمجموعه ها یک وب سایت اختصاصی بدهید پاساژ اینترنتی راه حل شماست.
لذا لطفا برای شروع پروسه، فرم درخواست زیر را تکمیل نمایید.

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی*:

 

شغل*:

 

نام شرکت*:

 

ایمیل*:

 

شماره تماس*:

 

آدرس*:

 

پیام :

 


5+2: